Grundejerforeningen består af i alt 22 parceller/beboelser på den private fællesvej "Svanevænget" 2100 Kbh. Ø.

Parcellerne afgrænses mod vest af haverne til de store beboelsesejendomme på Strandvejen og mod øst af vejen Vesterled. Yderligere 100m mod øst ligger Svanemøllebugten og Svanemøllehavnen. På nordsiden af vejen ligger 5 villaer og en dobbeltvilla. På sydsiden ligger 15 rækkehuse, der er tegnet af arkitekt Louis Hygom og opført i perioden 1929-31 som 15 individuelle huse i 2 etager, der indgår i en rækkehusstruktur. Husene er udformet i et nyklassicistisk formsprog med facader i røde mursten med udsmykning i gule mursten eller pudsede partier. Tagfladen er med sorte uglaserede tegltagsten og opdelt brandkamre. Tagene er uden kviste mod vej og skorstene er placeret i kip. Med enkelte undtagelser er vinduerne udformet med palæruder og hoveddørspartier med et fast glasparti og fyldningsdøre.

Forhaver er anlagt som prydhaver og hegnet med hegn svarende til hegnet ved etageboligbebyggelserne langs Strandvejen. Værn ved kældernedgange, gelænder ved trapper til hoveddør samt værn på franske altaner på husenes haveside har samme udformning med lodrette balustre af jern. Kun rækkehusene er omfattet af Lokalplan nr. 411 "Svanevænget". Alle ejendomme er omfattet af en deklaration om områdets bebyggelse og udseende - højde på træer m.m. lyst den 17. januar 1929.

Webredaktør: Johan Dahl

 

Login
   

Nyttige links
  www.solvaenget.dk